متداول

متداول

هر متقاضی که درخواست ویزا را ارسال میکند باید شخصآ به مركز درخواست ويزا بیاید. كودكان زیر 5 سال برای ارائه نمودن عکس دیجیتال بايد به مرکز درخواست ویزا بیایند، اما از انها اسکن اثر انگشت گرفته نمیشود. كودكان زیر سن 18 سال باید با همراه بزرگتر خود (پدر و مادر) حاضر شوند و کارمندان VFS هیچ وظیفه ای در خصوص همراهی کودکان ندارند.


متداول


فيديو متداول

فيديو متداول لزوج يضرب زوجتة في الشارع !

مقالة عن متداول

آیا بیومتریک را در مركز درخواست ويزا VFS Globalنام نویسی می کنم؟

زمانیکه شما به مركز درخواست ويزا میایید، شما باید اطلاعات انگشت نگاری خود را ارائه کنید، که شامل عکس و اسکن دیجیتال اثر انگشت های شما می باشد. اگر انگشت های شما زخم های موقتی داشته باشد، لطفآ قبل از تاریخ ملاقات تا بهبودى زخم منتظر بمانيد. شما بایدحناى انگشت های خود را پاک کنید یا بگذارید که اثرش از بین برود، چون میتواند مانع گرفتن واضح اسكن انگشت شود .

آيا کودکان بايد به VFS Global برای درخواست ویزا بیایند؟

هر متقاضی که درخواست ویزا را ارسال میکند باید شخصآ به مركز درخواست ويزا بیاید. كودكان زیر 5 سال برای ارائه نمودن عکس دیجیتال بايد به مرکز درخواست ویزا بیایند، اما از انها اسکن اثر انگشت گرفته نمیشود. كودكان زیر سن 18 سال باید با همراه بزرگتر خود (پدر و مادر) حاضر شوند و کارمندان VFS هیچ وظیفه ای در خصوص همراهی کودکان ندارند.

Source: http://www.vfsglobal.co.uk/iran/farsi/frequently_asked_questions.html


مزيد من المعلومات حول متداول متداول

Leave a Replay

Submit Message