عطار

عطار

العطار - مهرجان يا منعنع | L-Attar - Mahragan Ya Mna3na3 عطار.

فيديو عطارگر قهر كني سزاي آنم                                               ور لطف كني سزاي آني صد دل بايد به هر زمانم                                             تا تو ببري به دلستاني ****شعر عطار **** گر بر فكني نقاب از روي                     &nbsمزيد من المعلومات حول عطار

شعر عطار نیشابوری

فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری یکی ازعارفان و شاعران بلندنام ادبیات فارسی‌ در اواخر سدهٔ ششم و اوایل سدهٔ هفتم است.عطار نیشابوری در سال ۵۱۳ هجری مطابق با ۱۱۱۹ میلادی در روستای کدکن (کنونی) در نزدیکی نیشابور دیده به جهان گشود.

به لحاظ تاريخي،شعر عطار بعد از شعر سنايي دومين اوج شعر عرفاني فارسي است و پس از شعر عطار، بلندترين قله شعر عرفاني، شعر جلال الدين مولوي است. سه موج بزرگ، سه خيزاب بلند حيرت آور در اين دريا وجود دارد: اول شعر سنايي و دوم شعر عطار و سوم شعر جلال الدين مولوي. اينها سه اقليم پهناور، سه کهکشان مستقل اند که فضاي بيکرانه شعر عرفاني فارسي و بي اغراق، شعر جهان را احاطه مي کنند و در ضمن کمال استقلال، سخت به يکديگر وابسته اند و يکديگر را تکميل مي کنند.

شعر عطار در نگاه نخستين، گاه خواننده را مي رماند؛ اما شکيبايي و قدري آمادگي روحي لازم است تا به درون اين باغ راه پيدا کنيم.وقتي با شعر عطار انس گرفتيم، مي بينيم که در آن سوي بعضي ناهماهنگي ها، چه منظومه منسجمي از احساس و انديشه موج مي زند.

گزيده اي از اشعار عطار نیشابوری

اي هجر تو وصل جاوداني                                     اندوه تو عيش و شادماني در عشق تو نيم ذره حسرت                                     خوشتر ز وصال جاوداني

****شعر عطار ****

بي ياد حضور تو زماني                                              كفرست حديث زندگاني صد جان و هزار دل نثارت                                            آن لحظه كه از درم براني ****شعر عطار ****

كار دو جهان من برآيد                                            گر يك نفسم به خويش خواني با خواندن و راندم چه كار است؟                               خواه اين كن خواه آن، تو داني ****شعر عطار ****

گر قهر كني سزاي آنم                                               ور لطف كني سزاي آني صد دل بايد به هر زمانم                                             تا تو ببري به دلستاني ****شعر عطار **** گر بر فكني نقاب از روي                     &nbs

Source: http://www.beytoote.com/art/song/attar-poetry-neyshaboori.html


عطارعطار

Leave a Replay

Submit Message