اللهم اغننا بحلالك عن حرامك

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجّل

 آقا به ايشان فرمودند:«صبح و شب اين دعا را بخوانيد: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك و بفضلك عن من سواك.» آن آقا گفت:«يادم نمي‌ماند. بي‌زحمت بنويسيد و بدهيد.» آقا به من فرمودند:«آقاي افتخاري! بنويسيد و به ايشان بدهيد.» من خودم مي‌خواستم «بطاعتك عن معصيتك» را هم بيفزايم كه آقا فرمودند:«اين كار را نكن.» آقا فرمودند:«بعد از آن هم صلوات بفرستيد. ان‌شاءالله اثر دارد.»


اللهم اغننا بحلالك عن حرامك

 آقا به ايشان فرمودند:«صبح و شب اين دعا را بخوانيد: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك و بفضلك عن من سواك.» آن آقا گفت:«يادم نمي‌ماند. بي‌زحمت بنويسيد و بدهيد.» آقا به من فرمودند:«آقاي افتخاري! بنويسيد و به ايشان بدهيد.» من خودم مي‌خواستم «بطاعتك عن معصيتك» را هم بيفزايم كه آقا فرمودند:«اين كار را نكن.» آقا فرمودند:«بعد از آن هم صلوات بفرستيد. ان‌شاءالله اثر دارد.»فيديو اللهم اغننا بحلالك عن حرامك

التخلص من مشاكل وهموم الحب - اللهم اغننا بحلالك عن حرامك

مقالة عن اللهم اغننا بحلالك عن حرامك

خدایا کاملم گردان به نفس و مالِ پاک

از حرامت دور گردان این دلم را پاکِ پاک

اَغنِنی این روح و تن را ارتزاقی اَلحَلال

فَضلِکَ  ، بفَضلِکَ   عَن من    سِواک

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجّل

Source: http://yavarema.blogfa.com/post-33.aspx


مزيد من المعلومات حول اللهم اغننا بحلالك عن حرامك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك

Leave a Replay

Submit Message