اللهم اغنني بحلالك عن حرامك

اللهم اغنني بحلالك عن حرامك

اللهم أكفني بحلالك عن حرامك مشاري العفاسي اللهم اغنني بحلالك عن حرامك.

فيديو اللهم اغنني بحلالك عن حرامكاللهم صل علی محمد و آل محمد و عجّل

 آقا به ايشان فرمودند:«صبح و شب اين دعا را بخوانيد: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك و بفضلك عن من سواك.» آن آقا گفت:«يادم نمي‌ماند. بي‌زحمت بنويسيد و بدهيد.» آقا به من فرمودند:«آقاي افتخاري! بنويسيد و به ايشان بدهيد.» من خودم مي‌خواستم «بطاعتك عن معصيتك» را هم بيفزايم كه آقا فرمودند:«اين كار را نكن.» آقا فرمودند:«بعد از آن هم صلوات بفرستيد. ان‌شاءالله اثر دارد.»مزيد من المعلومات حول اللهم اغنني بحلالك عن حرامك

خدایا کاملم گردان به نفس و مالِ پاک

از حرامت دور گردان این دلم را پاکِ پاک

اَغنِنی این روح و تن را ارتزاقی اَلحَلال

فَضلِکَ  ، بفَضلِکَ   عَن من    سِواک

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجّل

Source: http://yavarema.blogfa.com/post-33.aspx


اللهم اغنني بحلالك عن حرامكاللهم اغنني بحلالك عن حرامك

Leave a Replay

Submit Message